Engdahl och Nya Högern: SD är neo-fascistiskt

Är SD ett neo-fascistiskt parti? Låt oss titta på Nysvenska rörelsen och Per Engdahl som är centralfigurer i den öppna fascismens historia i Sverige. Den Nysvenska varianten av fascismen lade tidigt inte samma vikt vid blodsgemenskap som de tyska nazisterna. Nysvenska rörelsen fortsatte genom åren hålla fast vid det som särskiljer fascismen från andra idéer och förändra utanpåverket. Proletären har skrivit en artikel om detta, varifrån samtliga Per Engdahl-citat hämtas.

1946, efter krigsslutet, skrev Engdahl att ”nazismen i dess gamla form är besegrad, och historien upprepar sig aldrig, i varje fall aldrig i exakt samma former” men ”att mycket av dess idépolitiska linjer, vilka otvivelaktigt kommer att överleva dess fall”.

I Malmörörelsen som från och med 1951 samlade högerextrema partier över hela Europa var Engdahl ledande i utarbetandet av nya strategier. Man enades om att byta ut begreppet ”ras” mot ”kultur”, tona ner antisemitismen och byta ut angreppen mot demokratin med ett förment försvar mot kommunismen. 1980-talet och framåt kom också invandringen i fokus för den fascistiska strategin: Begränsad invandring, nationellt fostrande kultur och utbildningsväsende samt tuffare tag mot kriminella var frågorna Nysvenskarna ansåg borde vara det nya fokuset för modern fascism istället för rastänkande.

”Vi kan lugnt stryka rasbiologin ur sammanhanget, även om den spelar en betydande roll.” Istället skulle man prata om ”ett gemensamt nationellt beteendemönster” hos hela befolkningen vilket hotades av ”uppbyggandet av helt främmande minoriteter, som direkt hänger ihop med sina ursprungsländer”. (…)

”Varför ska vi ta hit mer folk, när vi inte har arbete ens för våra egna? Den synpunkten är gångbar, därför att den rör de enskilda människornas intressen i nuet.”

Per Engdahl stod upp för fascismen ända till slutet 1994. Att Engdahls fascism skulle vara mindre autentisk efter utrensning av rasbegrepp och krigsromantik skulle han aldrig gå med på. Fascismens kärna fanns ju kvar: den nationella återfödelsen, hatet mot arbetarrörelse och kvinnofrigörelse, rädslan för moralisk upplösning och vurmen för lag och ordning. Sverigedemokraterna ansluter till samtliga av dessa.

Parallellt har också den franska Nya Högern bidragit till att skapa en ny fascism för efterkrigstiden. Begreppet etnopluralism som hävdar att olika kulturer ska ses som likvärda men alltid hållas åtskilda skulle ersätta rasbiologin. Mångkulturen är ett hot mot rätten till nationell särart, motståndet mot denna är inte rasism utan tvärtom ett försvar mot anti-vit rasism. På samma sätt är motståndet till liberal demokrati ett försvar för egentlig ”organisk” demokrati som bygger på homogen gemensam identitet. Sverigedemokraternas ledning ser själva denna idétradition som ”neo-fascistisk” och gör sitt bästa i att distansera sig från Fria Tider, Motpol och Nordisk Ungdom. Men det är omöjligt att inte se likheterna när SD anser att olika kulturer ska hålla sig på sin kant, att mångkulturen diskriminerar svenskar och att förutsättningen för demokrati är etnisk homogenitet. Samtidigt som identitärer finns lokalt och på gräsrotsnivå i SD och Nordisk Ungdom går ut med att vilja valarbeta för SD. Om SD delar idéer (men inte begrepp) och samverkar med rörelser som de själva kallar ”neo-fascister” ligger det inte långt bort att även SD ansluter till neo-fascistiska idéer.

Rasbegreppet är inte längre gångbart däremot rädslan för muslimer och andra ”kulturer”. Massmötena är inte heller gångbara i en tid av politisk apati och mindre nödvändiga med rätt använda sociala medier. Våldet på gator och torg kan lätt överlämnas till Svenskarnas Parti och Svenska Motståndsrörelsen. Det är helt enkelt inte längre nödvändiga ingredienser för ett nyfascistiskt parti som vill ta sig fram i maktens korridorer. Sverigedemokraterna ansluter dock fortfarande till fascismens kärna och har anammat Nya Högerns nyförvandling av fascismen dock utan att använda dess krångliga terminologi. Det är svårt att säga att SD inte är ett neo-fascistiskt parti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s