Att använda antirasistiska begrepp vårdslöst

Det finns många användbara antirasistiska begrepp som tyvärr används vårdslöst. Kulturell appropriering och tolkningsföreträde är två exempel. Jag tror att delar av angreppen mot antirasistiska kamrater som till exempel Maxida Märak bottnar i det.

Kulturell appropriering innebär att medlemmar ur överordnade grupper tar över underordnade gruppers kulturuttryck. Ofta åsyftas ett övertagande som sker på ett kolonialt sätt till skillnad från kulturutbyte i största allmänhet. Med kolonialt menar jag inte bara som ett led i en militär eller ekonomisk kolonisering utan att dominanta grupper tar kulturuttrycket och sedan brukar det på ett förvrängt sätt utan respekt för mening och kontext. CA bör alltså inte ses som samma sak som kulturutbyte i största allmänhet.

Ändå är det många som beskyller till exempel vita hiphopare för att kulturellt appropriera. Hiphop-kulturen har ju sitt ursprung i fattiga afro-amerikanska områden i de amerikanska storstäderna. Den är både ett uttryck för afro-amerikansk kultur och en arbetarklass- och förortskultur som visat sig ha relevans långt bortom Bronx. Att ungdomar i Tensta och Teheran oavsett hudfärg kan känna igen sig i den upproriska underdog-kulturen är inte ett exempel på kulturell appropriering.

Tolkningsföreträde handlar om att se styrkan och värdet av egna erfarenheter och känslor kring rasism som bara någon som själv drabbats till fullo kan förstå. En vit person som slänger sig med rasistiska begrepp och får det påpekat av en rasifierad person som har tolkningsföreträde. Sådana saker bör vara självklart.

Men det betyder inte att rasifierade inom rörelsen har patent på antirasistiska frågor över vita aktivister. Aktivism, självstudier och akademiska sådana ger insikter också värda att lyssna till. Verkligheten är den att det finns gott om rasifierade som inte är goda antirasister och att det finns vita aktivister som offrat mycket i den antirasistiska kampen. Rasismens historia har tyvärr varit kantad av medlöpare och marionetter, till exempel svarta poliser under Apartheid och kapos under Förintelsen. Vi kan nog med lätthet utgå från att de flesta rasifierade är medvetna om rasistiska strukturer och att en del av oss aktivt bekämpar dem, men det finns också en betydande grupp som förnekar rasistiska strukturer, fegar inför makten eller rent av samarbetar i varierande grad. Att tro att alla rasifierade alltid är bättre antirasister är en grov förenkling av begreppet tolkningsföreträde.

Det måste såklart bedömas från fall till fall och tolkningsföreträde kan aldrig vara ett frikort från att undersöka och studera saker och ting och framförallt även vara självkritisk. En antirasism som föraktar kunskap och inte tål någon intern kritik kommer obönhörligen att stagnera och misslyckas med att bekämpa rasismen.

De senaste angreppen på artisten och den samiska aktivisten och antirasisten Maxida Märak är en alldeles för bra illustration av ovanstående. Märak har poserat med en afroperuk som i sammanhanget har uppfattats som en så kallad blackface. Jag kan förstå det och det har även hon gjort som bett om ursäkt och lovat att ta till sig kritiken. De som uppenbarligen har funnit ett nöje i att hetsa mot henne fortsatte kampanjen med att hoppa på henne som ”vit” hiphopare med anklagelser om CA. Några har gått så långt att de menar att hennes samtliga profilbilder är blackface. I sammanhanget är det ju värt att komma ihåg att blackface är just en stereotyp representation av svarta med historiska rötter i europeisk/amerikansk rasism. Någons utseende i största allmänhet är inte blackface om det inte är en stereotyp representation av svarta. Jag har svårt att tänka mig att Märak gör en stereotyp representation av svarta i alla sina profilbilder utan här tror jag återigen att det är ett antirasistiskt begrepp som används vårdslöst.

/A

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s